Asány ve stoji

Asány ve stoji

Asány ve stoji, které jsou taktéž nazývány pozice ve stoji, neboli spojení se zemí ve stoji, jsou základním kamenem veškeré asana praxe. Reprezentují totiž naši schopnost být uzemněn a stát na svých vlastních nohách. To je esenciální pro dosažení Jógy – osvícení, to je nekonečného štěstí a uvědomění si Jednoty bytí.
Cesta k poznání Jógy může být dlouhá, a vyžaduje intenzivní oddanost a vytrvalost. Skrz pozice ve stoji se tělo stává silné, promlouvá k nám, mysl je bystrá a ostražitá, jsme soustředění, a to všechno je pak nápomocno k tomu, aby bylo cvičení zaměřeno na rozvíjení vědomí u praktikujícího.
Pozice ve stoji nabízí možnost, jak rozpustit své karmy, především karmy, které jsou ve spojení s první čakrou tzv. Muladhárou, neboli kořenovou čakrou, která se nachází v pánevní oblasti. Muladhára čakra koresponduje s naším vztahem k zemi, k rodičům, domovu, autoritám, kariéře, penězům, prostředí kolem nás a záležitostem přežití. Když procházíme pozicemi ve stoji, často se konfrontujeme s bolestí, ztuhlostí, nepohodlím, strachem a obavami, které se týkají těchto lidí a záležitostí v našem životě. Tím, že zaznamenáme tyto pocity a emoce bez toho, aniž bychom je soudili, popírali nebo od nich utíkali, osvobodíme se z pout těchto karem (našich vytvořených návyků a tendencí z minulosti) a pročistíme tuto kořenovou čakru.
Asány ve stoji jsou důležité pro celou praxi – zahrnují předklony a záklony, twisty (zkruty do stran), inverze (obrácené pozice) a balanční pozice. Každá pozice ve stoji se podílí na společné struktuře toku energie: energie stoupá přední částí těla a proudí dolů zadní částí těla. Tento energetický tok odráží (a je ovlivněn) postavením kostí. Praxí se zmenšuje chápání, kdy se snažíme oddělovat tělo od mysli. Jak se zvyšuje vědomí energetického toku, pohyby fyzického těla jsou čistší a zdatnější, a to díky většímu spojení se záměrem mysli.
Nejzákladnější pozicí ve stoji je Tadásana – pozice (asana, taktéž “seat” tzn. spojení se zemí). Taktéž se nazývá samathiti, což znamená “stejné stání”, neboli „stejná pevnost”. To jak se snažíme zdokonalit a vyrovnat v Tadásaně se odráží i v jiných pozicích. Pokud se chceme stát mistry v Tadasaně, pracujeme na tom ve všech naších pozicích v průběhu naší praxe. Funguje to i obráceně, to znamená, že bez kvalitního spojení se zemí bude všechno ostatní vachrlaté a nestabilní.
Tadasana začíná chodidly – fyzického spojení se zemí. Chodidla by měla být u sebe, zapřené rovnoměrně pevně do země. Stejná váha je na vnitřní i vnější straně chodidla a uprostřed paty. Jak jsou chodidla tisknuty do země, všechny tři oblouky chodidel se zvedají zepředu dozadu do vnitřní I vnější části, zároveň od kloubu palce po malíček. Obloučky vytváření efekt mula bandhy (kořenového zámku energie nacházející se v pánevní oblasti u kostrče, aktivované stažením pánevního dna), která nám pomáhá přesměrovat energii přijímanou díky dobrému spojení všech čtyř opěrných kloubů, proudící vzhůru.
Dalším klíčem jsou končetiny. Díky kombinací vnější rotace a rotace dovnitř se tvoří jemné spirály energie v nohách a pažích, které vytvářejí stabilitu a vedou energii vzhůru. Stehna a vrchní část paží rotuje směrem ven, zatímco holeně a předloktí dovnitř. Tyto rotace jsou obojí, fyzické a energetické, a napodobují dvojitý spirálovitý tvar naší DNA, tak jako spirály ida a pingala nadis (levý a pravý kanálek, kterým proudí energie), které se točí kolem sushumna nadi (centrální energetický kanálek). Tyto spirálovité víry v končetinách bychom měli formovat nejen v Tadásaně, ale i v ostatních pozicích.
Tady je pár dalších narovnávacích bodů v Tadásaně:
Kvadriceps se stahuje, kolenní češky jsou zdvižené. Kostrč a stydká kost se energeticky předsunují k sobě. Podbřišek se zvedá nahoru a dovnitř. Hrudní kost se zvedá, žebra od sebe, přední žebra jemně klesají směrem k pasu, zadní žebra se rozpínají. Brada je paralelní k podlazeLopatky dolů k pasu. Paže rovné a dlouhé, dlaně ke stehnům, prsty na rukou míří dolů k podlaze. Měkký pohled očí, zadívejte se neurčitě na horizont. V tadásaně nabýváme kvalit hory: silná, pevná, odhodlaná, nekonečná, nepohnutá, důstojná. Pozice odráží, jak bychom měli stát ve světě – vyrovnaně na obou nohách, s pevným a radostným spojením se zemí a všemi bytostmi. A až najdete tadásanu v každé pozici, kterou děláte, najdete propojení se zemí, a nasměruje vás to dále a výše, až k samotnému Vesmíru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *