Jogínský Detox

Jogínský Detox

 

Je jóga efektivní metodou k detoxifikaci? Nejspíš ano, záleží ovšem, co chcete detoxifikovat. Ačkoliv dává smysl, že asánová praxe detoxifikuje tělo, neexistuje žádná studie, která by to potvrdila. Avšak hlavním toxinem je pro jogína avidya – špatné pochopení pravé povahy “já; identifikace se svým tělem, myšlenkami a vlastními pocity raději než identifikace se s Absolutnem, Božským Já, čili mylná domněnka, že existuje “vy”, které je odděleno od ostatních, To pomáhají jógínské praktiky odstranit. Avidya je příčinou našeho trápení: vytváří emocionální toxiny jako je smutek, strach, zloba, úzkost a podobně, zatímco naopak identifikace s vyšším Já vytváří “super”, “nad” či “andělské” tělo, které je nezranitelné bolestí, nemocí či emocionálními výkyvy. Jóga pak pomáhá očistit se každému, kdo je avidyou nemocný.Jak jóga detoxifikuje? Uveďme třeba následující:
Mantry. Zpěv manter nás odnáší “mimo nás”, to znamená z sebe-pohlcení a identifikací se s vířivou myslí. Negativní myšlenky vytvářejí toxiny. Taktéž trápení ostatních otravuje atmosféru kolem nás, tudíž zpěv mantry jako je lokah samastah sukhino bhavantu, což je afirmace, kterou deklarujeme, že nechceme aby se ostatní trápili, vytváříme atmosféru osvobozenou se od trápení a toxicity. Zpěv mantry je silným lékem jak pro zpívajícího, tak pro toho, komu je požehnání určeno. Krije. Jóga nabízí širokou škálu očistných technik, nazývaných krije. Každá z nich je navrhnuta tak, aby odstraňovala jednotlivé nečistoty z fyzického i jemněhmotného těla. Například Kapalabhati, krátky a prudký výdech s pasivními nádechy, omezeje nadbytek vzduchu v těle, pomáhá nám překonat lpění na nádechu a stimuluje 6. Adžňa čakru (nebo-li třetí oko). Další krija, nazývaná “agni sara” (v překladu promytí ohněm) využívá element ohně v těle, aby spálila nečistoty a odstranila ucpání energetických kanálků v těle (nadis). Agni saru můžeme provádět ve stoje, po výdechu zadržíme dech, vtáhneme bránici nahoru a dolů bez dechu.
Meditace. Naše myšlenky nemusí být nutně zhoubné a cílem meditace či jogínských praktik nemusí být zbavit se svých myšlenek úplně. Neměli bychom se však identifikovat s negativními myšlenkami, zaobírat se jimi a ztrácet v nich, nechat je růst do obřích rozměrů a považovat své myšlenky za své pravé já, protože to je zhoubné. V meditaci necháváme myšlenky vzniknout a pak zase zaniknout. To je možné díky stálému soustředění se na cíl meditace, například na dech anebo mantru. Pokaždé, když si všimneme, že přemýšlíme a že se naše mysl toulá, vrátíme se zpátky ke svému záměru bez toho, aniž bychom se do myšlenek zamotali. Časem rozvineme schopnost udržovat svou pozornost na tom, na čem jsme si zvolili, a dokud volíme (jaký náš záměr bude), osvobozujeme se tak od svévolné identifikace s myšlenkami.
Asány. Kultura vymezuje naši fyzickou přítomnost na akceptovatelné rozpětí pohybu. Praxe asán nás vymaňuje z tohoto limitovaného záběru a ukazuje nám celou škálů možností, o kterých jsme ani nevěděli, že nám mohou chybět. Asány zlepšují sebedůvěru a ničí otravu nízkou sebeúctou. Asány take stimulují endokrinní system, který posiluje naši imunitu a my se pak stáváme odolnější vůči fyzickým toxinům škodlivin ve vzduchu, vodě a jídle, které jíme. Všechny asány jsou prospěšné, ale twisty (zkruty) jsou obzvlášť účinné. Když jsme ve zkrutu,vyvíjíme tlak na vnitřní orgány, a když ve zkrutu dýcháme, pak pozměňujeme tento tlak. Je to jako bychom ždímali špinavou vodu z útěrky. Z orgánů uvolňujeme usazené nečistoty a s výdechem či uvolněním obnovujeme činnost orgánů a ty pak mohou lépe odvádět svou práci. Twisty taktéž čistí jemněhmotné tělo, protože aktivují 3. Manipura čakru, která sídlí v oblasti solar plexus, což je sídlo ega. Zkrutem v oblasti, kde sídlí naše ego může pomoci zlomit identifikaci se s mocí či postavením. Zajímavostí pak je, že v každé kategorii asán existuje zkrutová variance. Jóga nás učí, že si sami utváříme svou realitu tím, jak věci vidíme. Tudíž naše perspektiva je klíčová. I když stojíme tváří v tvář vážné nemoci, máme možnost volby vidět sami sebe jako žijícího člověka raději než umírajícího. Konec konců, každý žijící člověk je zároveň umírající, nezáležíc na tom, zda-li existuje nemoc či ne. Náš úhel pohledu může být toxický anebo ne, a díky praxi jógy umíme měnit náš úhel pohledu: Jednou se díváme na věci zespod, jednou z pravé strany, pak seshora, ze všech úhlů, zatímco pravidelně dýcháme anebo kontrolujeme svůj dech. Tyto praktiky jsou příležitost zažít život z jiné perspektivy a proto nám poskytují příležitost zbavit se beze zbytku toxinů, které nás zamořují.

Comments are closed.