Magická síla požehnání

Magická síla požehnání

To, co si ve chvíli osvícení jogín uvědomí je jednota bytí. V tomto stavu mizí jakýkoliv rozdíl mezi sebou samými a ostatními bytostmi. Jogín si uvědomí, že on či ona splývají s ostatním světem v jedno. Svět pak už není tam někde venku, ale všude. Já jsem například jednou obdržela dopis od člověka, který byl mnoha ostatními považován za osvíceného. Místo tradičního pozdravu “Drahá Sharon” jeho dopis začínal slovy “Drahý já ve formě tebe”.
Aby nám jógová praxe mohla být nápomocná, je třeba si uvědomit překážky, které brání v prožití stavu jógy a pomoci praktikujícímu porozumět cestám, jak zdolat tyto překážky. Hlavní překážkou k uvědomění si jednoty bytí (jóga) je vidět ostatní odděleně od sebe samotných (že náš svět nemá s těmi ostatními co dělat). Metody praxe vám pak musí ukázat jak vyřešit záležitosti s ostatními anebo alespoň pročistit to, jak tyto ostatní vnímáme. Když se vnímání pročistí, pak si uvědomíte, že každý ve vašem životě vzniká z vás samotných. To, co vzniká ve vašem nitru je reflektováno do lidí kolem vás, kteří se zdají být ve světě mimo vás. Takže když se vám nelíbí, jak se někdo chová a chcete, aby se změnil, potřebujete rozpoznat, že jsou jakousi formou vašich činů v minulosti, vašich představ a dojmů. Neměli byste se snažit, aby se změnili oni. Místo toho  byste měli iniciovat změnu, kterou chcete vidět u nich tak, že změníte své chování k nim. A požehnání je pak tím nejlepším začátkem.
V požehnání je veliká síla nejen pro toho, kdo je jeho příjemcem, ale také pro toho, od koho žehnání vychází. Někomu požehnat je jako někoho začarovat. Aktem požehnání se přenáší nepodmíněná láska z jednoho těla do druhého.  Skrze žehnání jiným můžete ostatní přetransformovat do svaté bytosti tím, že se stanete jakýmsi vodícím kanálkem lásky, a zároveň je požehnáno i vám, protože energeticky je žehnání prolito vámi jako prvními. Opakování jména někoho jiného je mocným nástrojem, protože většina lidí si nemůže pomoci, ale reaguje na to, když je jejich jméno vysloveno.
Zkuste následující. Já tomu říkám “žehnací meditace” a funguje to takhle: Sedněte si pohodlně, zavřete oči a uvědomte si své dýchání. Uvědomte si proudění dechu, každý nádech a výdech. Začněte s lidmi, které znáte a máte je rádi, je jednodušší požehnat první jim. S nádechem si tiše řekněte “posílám požehnání…”  a s výdechem přidejte jméno.  Pokračujte takto pár minut, posunujte se spontánně k dalším a dalším lidem, bývalým partnerům a partnerkám, sousedům, spolupracovníkům atd. Nevynechávejte ani ty, se kterými jste měli v minulosti obtížné vztahy. Zjistíte, že jakmile tiše vyslovíte jejich jméno, objeví se vám jejich obraz. Pravidelnou praxí je pak nejenom uvidíte, ale také pocítíte jejich přítomnost jakmile vyslovíte jejich jméno. A časem se potíže, které jste s nimi měli, začnou rozplývat. Pak se vám budou benevolentně třeba zjevovat ve snech, ale v pozitivním slova smyslu. Zaznamenáte, že jakmile se ocitnete fyzicky v jejich přítomnosti, vztahy se mávnutím kouzelného proutku změní a vy se budete cítit dobře v jejich společnosti, budou se vám zdát přátelštější. A pocit, který z toho budete mít je vlastně připomínkou toho, že všechny vztahy s lidmi pochází z vás samotných.
Nezáleží na tom, kolik dobrých činů jste vykonali nebo kolik chytrých věcí řekli. To, co si lidé skutečně pamatují je, jak se ve vaší přítomnosti cítili. Pokud opravdu chcete žít i pro jiné, naučte se, jak udělat ostatní šťastnými.  Naučte se anonymně žehnat a přát hezké věci ostatním a zjistíte, že jejich i váš svět se tímto transformuje. A protože se to děje anonymně, neriskujete nafouknutí vlastního ega, což se může stát pokud někomu žehnáte osobně. Navíc by nejspíš bylo prakticky obtížné žehnat a opakovat jak je máte rádi každému pokaždé, když vám zavolají nebo napíšou email. Nejspíš byste ostatní i otrávili. A tím, že vlastně všichni žijí ve vašem srdci je nejjednodušší se tam pro ně vrátit skrze srdce samotné. Když na ně pomyslíte a tiše si s vřelostí řeknete jejich jméno, pak oba rozplynete do nekonečného univerzálního srdce plného lásky, které ve své podstatě žije ve vás.
Neočekávejte však bezprostřední výsledky, protože trpělivost je při kultivaci vaší nové reality, vašeho nového světa vlastnost, bez níž se neobejdete. Každý čin, i tak jemný jako je myšlenka, roste do slova, posléze do činu tak, jako vyrůstá semínko zasazené do země. A na to je třeba nejen čas, ale i správné péče. Nepřetržitá milující péče vede k pozitivnímu výsledku. Tak jako pozorujete rašící semínko, tak budete rádi pozorovat lidi kolem sebe, jak kvetou a zrají do takových lidí, jakými jste si přáli, aby se stali a zároveň objevíte sami sebe takové, jací jste vždycky věděli, že umíte být.

Comments are closed.