ÓM

ÓM

Skoro ve všech textech týkajících se Jógy najdeme zmínku o posvátné slabice ÓM (čti a-u-m). ÓM je považováno za nejzákladnější způsob, jak lze vyjádřit Boha. Tedy všechno, co je duchovní, všechno to, co je nekonečné a všudypřítomné, to, jehož podstatou je ničím neohraničená extáze a radost. Někteří říkají, že zvukovou vibrací stvoření vesmíru bylo právě ÓM, a tato vibrace stále rezonuje v jemných částečkách všeho bytí dodnes.
V Patandžaliho Jóga Sútrách, tak jako v Bhagavad Gitě, je ÓM popisováno výrazem pranava. Pranava je krásné slovo pocházející ze Sánskritu a znamená „to, co se stále obnovuje”: pořád nové, pořád mladé a svěží. Proto jogín opakuje slabiku ÓM stále, a nikdy toho není dost, protože ÓM není něco, co se vysloví jednou a je to uzavřená záležitost. Pokaždé, když je ÓM vysloveno, jakoby se obnovujeme a pokaždé nás to znovu vyrovná, jsme znovu nasměrováni k cíli, jsme blíže k připomenutí si, kdo skutečně jsme a jaká je pravá podstata věcí kolem nás. Je velkým privilegiem mít možnost nechat zvuk a jeho vibrace prostoupit tělem. A když začneme pociťovat sílu a účinky zvukových vibrací, začneme také opatrněji volit slova, ty vyřčená i ta nevyřčená, protože nám dojde, že slova, která říkáme, vytvářejí jemné formy energie, elementární formy. „Elementární” proto, že tyto formy jsou tvořeny těmi nejtenčími částečkami fyzických věcí: element ohně, vody, vzduchu, země a éteru. Naše fyzická těla jsou tvořena těmito elementy a my je samozřejmě můžeme rozpoznat v jejich hrubější podobě (to je, že můžeme vidět, zažívat pocity, cítit pachy a slyšet projevy svého fyzického těla). Ale ve skutečnosti existují mnohem jemnější formy energií, které pronikají tělem, ať vevnitř anebo vně těla.
Jogín se chce obklopovat krásou, tzn. Bohem, chce být obehnán andělsky pozitivními energiemi – čili nacházet se v prostředí zvaném sukh, což znamená „radost, pohoda, štěstí.”
Ovšem někdy tomu tak není. Například, když kolem nás někdy jakoby visí tmavý mrak anebo když celým naším dnem prostupuje smutek. Anebo, když z nás vychází náhlý vztek a my řekneme něco opravdu krutého, načež toho pak litujeme a říkáme si: „Odkud to vyšlo? Vždyť já jsem tohle ani nemyslel vážně!” Ale jste to Vy, kdo to řekl.
Vaše tělo a atmosféra, která nás obklopuje je permanentně napadána negativními jevy. Samozřejmě tento koncept funguje i opačně. Kolikrát se stane, že je člověk navzdory okolnostem šťastný a vnitřně vyrovnaný, zatímco ostatní by čekali, že se začne hroutit.
Když má něco formu, znamená to, že je to přilepeno k sobě. Tohle známe, podíváme-li se na vlastní fyzickou formu tj. tělo: jak jsou klouby, orgány a tkáně propojeny, přilepeny k sobě. To samé platí i ve světě jemných energií, jenom to lepidlo je trochu jemnější a křehčí. A každá forma bytí, nezávisle na tom, jak je jemná nebo hrubější, je ovlivňována zvukem, protože zvukové vibrace (ať už lidskému uchu slyšitelné nebo ne) jsou vlastně základem všech forem bytí. Toto učení najdeme téměř ve všech jógínských skriptech. Tudíž všechna slova, která proneseme tak pomáhají vytvářet svět, ve kterém se nacházíme, pomáhá utvářet náladu v jaké se nacházíme a tím pádem i to, jak prožíváme svůj život.
Když opakujeme ÓM, nikdy se nemůžeme splést. Jak bychom se taky mohli provinit, když máme Boha (tj. láska, pravda) na jazyku. Můžeme ho pojmenovat jakkoliv, podle toho, co rezonuje v každém z nás. Nikdy se nemůžeme mýlit, když říkáme slova jako shantih-mír. Tyto zvuky jsou jako lék, pročišťují všechno negativní, co jsme vytvořili našimi myšlenkami, slovy či činy; a pokud rozvinete svůj senzibilní zrak, bude pro vás viditelná I atmosféra kolem těla (aura) a to, jak se tmavé mraky opakováním těchto slov rozplynou. Cvičením asán pak můžeme tento proces zdokonalit, protože asány pomáhají prožít a vyřešit karmické záležitosti, tedy ty, které jsme si vytvořili sami ve svých životech a ve svých tělech. Tyto karmy si bereme všude s sebou, i ty negativní, pocházejí z naší minulosti a stále se vracející.
Opakování ÓM má stejný princip jako asány, je stejně účinné. Zkuste to! Říkejte si ÓM ve chvílích fyzické, duševní nebo citové bolesti, pomůže Vám to rozpustit negativitu a uvolnit napětí. Opakujte si ÓM v obtížných asánách, zesílí to jejich dopad na rozpouštění starých karem. Zkuste pamatovat na ÓM, když si třeba ukopnete palec nebo narazíte-li na neočekávaný problém nebo vztek (ÓM místo nadávek, které nám bezděčně lítají z úst). Pomůže to nevytvářet negativitu, která nás zamořuje. A nakonec nejdůležitější, naučte se ráno s ÓM probouzet, pomůže to pozitivně nastartovat nový den.

Comments are closed.