Zpíváte?

Zpíváte?

Zpíváte?

Fotka uživatele Zpěvomat.

Zpěv a písně jsou součástí každé kultury. V písních vyjadřujeme svůj vztek a bolest, své radosti a smutky, své obavy a znepokojení. V tradičních společenstvích – afrických kmenech, skotských vesnicích, indiánských komunitách – zpívá každý. Písně jsou pro každého. Ale v současnosti se zpěv stal pro většinu lidí něčím speciálním: profesionální zpěváci zpívají a zbytek poslouchá. Přesto z důvodů, které si sotva uvědomujeme, písně zůstávají nezbytnou součástí života: lidé dnem i nocí v autě i doma naslouchají písním. Když se nad tím trochu zamyslíte, rychle vám dojde, že jsme závislí na písních a na zpěvácích, kteří nám téměř bez ustání dodávají emocionální energii. Náš hlad po písních a obdiv ke zpěvákům signalizují zoufalou potřebu podílet se na tom živém vyjádření emocí. Písně jsou jednou z mála oblastí, kde je vyjadřování plné škály emocí veřejně dovoleno a celkově akceptováno.

Pocity zůstávají vzpříčené v krku. Dusí nás smutek či škrtí strach. Ale kdybychom mohli z plna hrdla naříkat nad svým žalem, tak jako to dělají truchlící španělské venkovanky, nebo výskat radostí jako oslavující Zuulové, znovu bychom pocítili tep čistých emocí. Zpěv je jednoduchý bezprostřední způsob, jímž můžeme osvobodit své emoce a nechat je den za dnem volně plynout. Probuďte v sobě zpěváka tak jako předtím tanečníka – nikoli proto, abyste mířili ke špičkovému pěveckému výkonu, ale abyste v určitém směru doplnili a obohatili sebe sama.

 

Odevzdejte se své písni, jděte za ní až do srdce, a ucítíte pohyb své duše. Někdy přijdou slova, někdy ne. Na tom nezáleží. Jen nechte zvuk vyvěrat ze svých útrob a hýbat tělem. To je hlas vašeho srdce.

Váš hlas vás přivede do srdce. A totéž dokáže i tanec. Pohyb podněcuje emoce. Zpěv a tanec vás přivedou do přímého styku s momentálními pocity. Také uvolňují staré pocity, energii, která byla ve vašem těle uvězněná a neměla kam odejít. Nechte je jít.

 

(Gabrielle Roth, z knihy Mapy k extázi)

Comments are closed.